<div align="center"> <h1>Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu</h1> <h3>Szkoła Podstawowa nr 2 w Myśliborzu &gt;&gt;&gt; awans nauczycieli, publikacje szkolne, twórczość uczniowska</h3> <p>szkoła Myślibórz Mysliborz awans nauczycieli publikacje szkolne</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.sp2mysliborz.pl/index.php" rel="nofollow">http://www.sp2mysliborz.pl/index.php</a></p> </div>